Ve stavitelské praxi někdy nastanou situace, kdy je obtížné dopravit beton z autodomíchávače na místo betonáže obvyklými způsoby. Jedná se zpravidla o těžko přístupná místa, kam nedojede autodomíchávač, nebo stísněné prostory, kde není možno rozložit rameno ramenového čerpadla. V tomto případě je jednou z možností využití našeho staveništního čerpadla SCHWING SP 500.

Abychom mohli vaši zakázku nacenit a provést, potřebujeme znát tyto parametry:

  • typ a množství betonu, frakci kameniva
  • délku a převýšení čerpané trasy
  • dostupnost objektu autodomíchávačem

Tyto údaje prosím uveďte do zprávy v kontaktním formuláři