Ukládání betonu je realizováno nástřikem betonové směsi na šikmé nebo svislé stěny, kde nelze postavit bednění. U těchto případů není možno docílit správného zhutnění betonu pomocí vibrátoru. Při použití technologie shotcrete zajistí zhutnění betonu jeho kinetická energie při dopadu na podklad. K dosažení potřebné rychlosti je využit stlačený vzduch, který je přiváděn do speciální trysky na konci hadice, kterou je beton dopravován z betonového čerpadla.

Abychom mohli vaši zakázku nacenit a provést, potřebujeme znát tyto parametry:

  • typ a množství betonu, frakci kameniva
  • maximální požadovanou výšku nástřiku betonu
  • tloušťku stříkané vrstvy a plochu
  • požadavek na použití externího urychlovače?
  • požadovaná povrchová úprava (např. ručně hlazený beton)
  • délka a převýšení čerpané trasy
  • dostupnost objektu autodomíchávačem

Tyto údaje prosím uveďte do zprávy v kontaktním formuláři.