Vodní prvky a netradiční povrchové úpravy betonu.

Často jsme oslovování architekty nebo projektanty, kteří zvolili pro realizaci svých nápadů beton. Jedná se o prvky městské architektury netradičních tvarů nebo povrchů. Díky naší dlouholeté praxi se zpracováním betonu při stavbách skateparků, máme zkušenosti se zvládáním tvarově složitých betonových objektů.