Čerpání betonu

Ve stavitelské praxi někdy nastanou situace, kdy je obtížné dopravit beton z autodomíchávače na místo betonáže obvyklými způsoby. V tomto případě je jednou z možností využití našeho staveništního čerpadla SCHWING SP 500. Více informací

 

Filter Project

That's all